Jana Pohanková

Včely v meste

Včely v meste

Včely v meste sú chované za účelom opeľovania, záchrany včelej populácie a získavania netradičných druhov medu. Na Slovensku bol prvý oficiálny včelí úľ umiestnený na strechu Starej tržnice v Bratislave v roku 2014. Odvtedy sa úle rozšírili na ďalšie strechy verejných, administratívnych budov, bytových komplexov, parkov či areálov firiem.


Mestské prostredie včelám poskytuje väčšiu biodiverzitu kvitnúcich rastlín ako vidiecka krajina s monokultúrami. Skladba kvitnúcich drevín a rastlín v meste je veľmi pestrá a prakticky pokrýva celé vegetačné obdobie, takže o zdroje nektáru tu nebýva núdza a všetko je v dolete včiel, ktorý je od troch do šiestich kilometrov. Pre veľkú druhovú pestrosť kvetov včely vytvoria nie jedno-kvetový med, ale zmiešaný, ktorý má komplexnejšie zloženie, a tým má aj širší liečebný záber. Okrem známych druhov medov, ako agátový a lipový, sa nájdu aj také druhy ako mätový či gaštanový.


Významnou výhodou mesta je i menšia veternosť a vyššie teploty. V meste je navyše nižšia miera chemizácie, na rozdiel od poľnohospodárskych plôch a vidieckeho prostredia, ktoré sú zamorené množstvom pesticídov a ktoré včely ničia i znehodnocujú nimi vyrobený med. A nakoniec, mestských škodlivín v mede sa nemusíme báť, pretože včela si do svojich zásob nič zlé nezaviečkuje.Jana Pohanková
Klauzurní práce (2021)

Zavřít ×

Jana Pohanková
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.