Petra Karamanová

Post Mortem

Post Mortem

Môj súbor mapuje nezámerné objekty na cintorínoch. Cintorín je pre mňa spirituálnym priestorom plným estetických „inštalácií”. Hroby sú častokrát komponované ako umelecké diela, ktoré odrážajú pamiatku na milovanú osobu. Vo svojich fotografiách som sa však zameriavala skôr na mimovoľné konštelácie, ktoré vyžarovali spirituálnu energiu a zjavovali sa. Často ich charakterizovala dočasnosť, efemérnosť, pominuteľnosť, provizórnosť, nepripravenosť alebo nedokončenosť. Ktoré veci potrebujeme k večnému odpočinku? Vo fotografiách skúmam ich význam a funkciu na tomto posvätnom mieste.Petra Karamanová
Klauzurní práce (2021)

Zavřít ×

Petra Karamanová
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.