Stanka Adamová

Proces

Proces

Táto fotografická séria zobrazuje moju cestu k sebaláske. Je to cesta, ktorá začala sebareflexiou, uvedomovaním si, najťažším rozhodnutím ukončiť 6 ročný vzťah, a naučením sa byť sama- žiť pre seba, mať samú seba rada a čas spoznať sa. Vyjadruje to obdobie hlbokého rozmýšľania, uvedomovania si, sebareflexie a sebapoznania. Táto séria zobrazuje môj proces k sebaláske, ktorý veľakrát začína práve na dne a taktiež meniacu sa cestu, ktorá vedie k šťastiuStanka Adamová
Klauzurní práce (2020)

Zavřít ×

Stanka Adamová
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.