Vojtěch Plhák

Otillie

Otillie

Pan farář Otillii jednou říkal: „Ale rozmysli to! Mysli na sebe! Já su staré, ty si mladá!“. Nerozmyslela si to a zasvětila svůj vlastní život lidem kolem sebe.

„Protože milovati budeš Pána Boha svého ze všeho srdce svého, a ze vší duše své, a ze vší mysli své, i ze všech mocí svých. To jest první přikázání. Druhé pak podobné toto: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.“

Marek 12:30–31Vojtěch Plhák
Klauzurní práce (2021)

Zavřít ×

Vojtěch Plhák
  • Autor
  • Název práce
Ročník:
  • Vše
  • 5.
  • 4.
  • 3.
  • 2.
  • 1.